Växande vårdköer men inte för patienter med “smort munläder”?

2018-01-10 14:54

Nyheter

Vårdköerna i Västerbottens läns landsting har nära på fördubblats sedan valet i september 2014. Enligt den senaste statistiken – från Väntetider i vården – lever landstinget i Västerbotten inte på långa vägar upp till vårdgarantin för operation/åtgärd. Endast ca 60 procent av västerbottningarna får sin …

Strandhäll bör läxa upp S-landstingen i norra Sverige

2017-12-13 8:57

Nyheter

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se är Västerbotten sämst i landet när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och övriga landsting i norr ligger på bottenplatserna när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett

Riedl jobbar hårdast i riksdagen

2017-12-08 11:03

Nyheter

Nyheter i Västerbotten har granskat vad Västerbottens 10 riksdagsledamöter gör i Riksdagen. Mättiden avser riksmötet 2016/2017. När det gäller interpellationer, motioner och debattid i kammaren så sticker länets moderata riksdagsledamot, Edward Riedl, ut rejält.

Totalt har 37 interpellationsdebatter startats av länets 11 riksdagsledamöter. 35 av …