Anders Ågren i M-arbetsgrupp om lag och ordning

2021-02-19 16:10

Nyheter

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på den moderata Arbetsstämman 21-24 oktober 2021.

En av arbetsgrupperna behandlar området Lag och ordning. Arbetsgruppen leds av Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson och ledamot av partistyrelsen. Umeås kommunalråd Anders Ågren, tillika länsordförande för Moderaterna i Västerbotten, ingår i arbetsgruppen.

Den grova brottsligheten och gängkriminella miljöer hotar det svenska samhället, och Sverige har gradvis förvandlats till ett mer otryggt land. Detta vill Moderaterna komma tillrätta med. Arbetsgruppen har ett brett uppdrag att se över sådant som det svenska straffsystemet, polisens lokala närvaro i landet, arbetet i utsatta områden, välfärdsbrottslighet m.m.

– Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet av partiledningen att ingå i arbetsgruppen. Lag och ordning är en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Vi ser hur brottsligheten breder ut sig och otryggheten sprider sig. Moderaterna har en god grund att arbeta från när det gäller brottsbekämpning, men det finns definitivt mer att göra. Jag är en välkänd förespråkare för hårdare tag och den linjen kommer jag naturligtvis också att föra fram i arbetsgruppen, säger Anders Ågren i en kommentar.

Text: Joline Göttfert