Debatt: Vi är Sveriges enda gröna höger

2019-11-22 13:26

Opinion

Debatt: Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Högern har tyvärr alltför länge nedprioriterat denna fråga och därmed lämnat carte blanche åt vänstern att sätta agendan. Förbud och skatter blir en effekt av detta. Ett graverande exempel gäller skatten på plastpåsar som fått …

Dråpslag mot privata aktörerna inom hemtjänsten i Umeå

11:54

Nyheter

En majoritet i fullmäktige sa ja till LOV, men S och V fortsätter att motarbeta, skriver företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå i ett gemensamt pressmeddelande.

I januari i år beslutade en majoritet i fullmäktige att avslå Socialdemokraternas förslag till beslut om …

Allt bättre luft i centrala Umeå

2019-11-19 13:13

Nyheter

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. …

Moderaterna i Västerbotten jobbar för ett nytt regemente i Umeå

2019-11-15 16:36

Nyheter

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband.

Moderaterna i Västerbotten jobbar för att ett nytt regemente ska etableras …