Rekordsiffror i mängden sexualbrott – M-politiker kräver åtgärder

2021-10-19 16:13

Nyheter

Omkring 25 000 sexualbrott anmäldes 2020, varav 9 580 rubricerades som våldtäkt. Det är en ökning med 8 procent sedan 2019. Mörkertalen är stora och enligt den Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) som släpptes 12 oktober uppger 4,6 procent av befolkningen (16-84 år) motsvarande …

Edward Riedl (M) föreslår att placera en landsbygdsmyndighet i Lycksele

2021-10-10 10:05

Nyheter

Edward Riedl (M) föreslår i en ny motion till Riksdagen att placera en landsbygdsmyndighet i Lycksele samt återinföra landsbygdsdepartementet och landsbygdsministern.

Riedl menar att detta kommer ge ett ökat fokus på Norrland när det inte bara är storstadsbor som tar beslut i frågor som rör …