Debatt: Dokumentera mindre – vårda mer!

Alla som har besökt sjukvården senaste åren har sett läkare, sjuksköterskor förtvivlat muttra över datasystemen. Undermåliga datasystem bidrar till allt mer ökande arbetsinsatser för personalen.

Debatt: Öka bostadsbyggandet i Umeå!

Umeås akilleshäl är bostadsbyggandet. Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år,

Debatt: Sänk skatten på ISK

Över tre miljoner svenskar har ISK-konton – en sparform som infördes 2012 med avsikt att förenkla för privatpersoner när det gäller sparande i aktier och