Debatt: Det behövs tydliga satsningar på infrastrukturen i Västerbotten!

2021-02-11 8:00

Opinion

Debatt: Satsningarna på infrastruktur i norra Sverige är otillräckliga och detta drabbar Västerbotten. Trafikverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett inriktningsunderlag för kommande nationell transportplan. Underlaget har varit ute på remiss och ska ligga till grund för en infrastrukturproposition under våren. Det vore …

Debatt: Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer!

2021-01-26 9:37

Opinion

Debatt:Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att
pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

På sikt skapar en starkare …

Debatt: Bryt utanförskapet och stärk tryggheten för alla barn

2021-01-25 13:02

Opinion

Debatt: Kriminaliteten kryper allt lägre ned i åldrarna. I sex av sju polisregioner finns uppgifter om att barn så unga som 12 år begår brott för kriminella nätverk. Polisen flaggar även för att rekryteringen av barn har ökat under de senaste åren och bilden som …