Debatt: Sverige behöver mer kärnkraft!

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill värna befintlig

Debatt: Avskaffa det generella strandskyddet!

Debatt: Strandskyddet i Sverige är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som