Debatt: Otrygghet får många att vända S ryggen

2021-03-31 16:48

Opinion

Olika partiväljarundersökningar som genomförts under mars månad visar att Socialdemokraterna inte får utdelning för den smutskastning som partiet anammat. Företrädare för partiet framför rena lögner för att inte blottlägga de brister som uppdagas när det gäller sakpolitiken.

För Moderaterna är mätningen en bekräftelse att den …

Debatt: Utvisa utländska våldtäktsmän!

2021-03-05 12:15

Opinion

Debatt: En stor andel av dömda våldtäktsmän i vårt land är utländska medborgare. De borde därmed ha förverkat sin rätt att vistas i Sverige.

Västerbottens-Kuriren publicerade år 2020 en granskning av dömda våldtäktsmän i Västerbotten åren 2014-2019. Utländska medborgare var överrepresenterade bland de dömda våldtäktsmännen …

Debatt: Öka takten på bostadsbyggandet i Umeå

2021-03-02 11:17

Opinion

Debatt: I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. I Folkbladet kunde vi igår läsa om hur takten på bostadsbyggandet rasade under förra året. Det färdigställdes endast 412 bostäder, vilket är på tok för lite. Tillväxtmotorn Umeå hackar betänkligt.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka …

Debatt: Det behövs tydliga satsningar på infrastrukturen i Västerbotten!

2021-02-11 8:00

Opinion

Debatt: Satsningarna på infrastruktur i norra Sverige är otillräckliga och detta drabbar Västerbotten. Trafikverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett inriktningsunderlag för kommande nationell transportplan. Underlaget har varit ute på remiss och ska ligga till grund för en infrastrukturproposition under våren. Det vore …