S flyr ansvaret för vårdköerna!

Under Socialdemokraternas tid i regeringsställning mer än fördubblades vårdköerna. Inför valet 2014 lovade S att alla cancerpatienter skulle få vård inom fyra veckor. Efter åtta

Debatt: Dokumentera mindre – vårda mer!

Alla som har besökt sjukvården senaste åren har sett läkare, sjuksköterskor förtvivlat muttra över datasystemen. Undermåliga datasystem bidrar till allt mer ökande arbetsinsatser för personalen.

Debatt: Öka bostadsbyggandet i Umeå!

Umeås akilleshäl är bostadsbyggandet. Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år,

Mest lästa