Debatt: Till försvar för Umeås bilister – bilen kommer att behövas även i framtiden!

För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och enkelt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i vår kommun. Om detta skriver moderata kommunalrådet Anders Ågren i en insändare.

Publicerad: 

Planeringen av framtidens hållbara Umeå måste innefatta även biltrafik. För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och enkelt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i vår kommun.

I vår del av landet, så är många beroende av bil för att få vardagen att gå ihop. Man kan behöva bilen till och från jobbet, och för sådant som att skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteter.

56 procent av Umeås hushåll har bil. 12,9 procent av alla hushåll har två bilar eller fler. Att på område efter område då medvetet göra det svårare för bilister, är inte en genomtänkt politik. Bilen kommer att behövas även i framtiden.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger successivt bättre och bättre resultat – vi ska fortsätta arbetet med detta. Kollektivtrafiken ska fortsätta att bygga ut, i hela kommunen. Gång- och cykelvägar ska byggas ut.  Men det innebär inte att kommunen aktivt ska motarbeta bilisterna! Vi ser idag en tydlig utveckling där fler och fler dessutom går över till elbilar eller hybridbilar, helt i linje med budskapen från nationellt och lokalt håll.

Det finns ju partier som vill förbjuda eller kraftigt begränsa biltrafiken i Umeås centrala delar. Moderaterna säger tydligt nej till sådana åtgärder. Det är utsläppen som ska motverkas – inte bilarna.

Moderaterna är även negativt inställda till att gå från dagens parkeringsnorm till en s.k. mobilitetsnorm vid planeringen av nya bostadsområden. Det är viktigt med goda parkeringsmöjligheter i Umeå, såväl för besökare som för boende. Parkeringsplatserna måste finnas nära bostäder, så att nya bostadsområden byggs för alla.

Det är självfallet bra om fler kan cykla, gå eller åka kollektivt, men många människor är beroende av bilen. Redan idag är det köer på många vägar i Umeå. Försämrar vi för biltrafiken ytterligare så kommer det att medföra fler köer och längre transporttider.

Det är nödvändigt att ställa om transporterna så att fordon drivs på ren el och hållbara biobränslen. Där kan Umeå kommun stimulera omställningen genom att exempelvis bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon.

Men sluta att bekämpa Umeås bilister – utan bilen stannar Umeå!

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M), Umeå

Mest lästa