25 miljoner i stöd till småföretagare i Västerbotten

2020-03-31 16:55

Nyheter

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin. Beslutet togs under tisdagen på ett möte i Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, menar att det är ett bra beslut även om …

Umeå kommun gjorde plusresultat 2019

12:53

Nyheter

Umeå kommun får ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till 189 miljoner kronor för 2019, vilket är bättre än budgeterat. Det fastställs i kommunens årsredovisning. Viktiga förklaringar är ett stort överskott från Stornorrfors vattenkraftverk och att kommunens olika nämnder har utvecklat sina ekonomiska processer och …

Partierna i Umeå överens om att tillfälligt minska fullmäktiges storlek

2020-03-28 18:52

Nyheter

Umeå kommun väljer att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 35. Skäl är coronapandemin, behovet att minska risken för smittspridning och att säkerställa att kommunen fungerar som vanligt. Förändringen kommer att märkas redan på måndag när fullmäktige sammanträder.

Detta efter en överenskommelse mellan alla …