Dråpslag mot privata aktörerna inom hemtjänsten i Umeå

2019-11-22 11:54

Nyheter

En majoritet i fullmäktige sa ja till LOV, men S och V fortsätter att motarbeta, skriver företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå i ett gemensamt pressmeddelande.

I januari i år beslutade en majoritet i fullmäktige att avslå Socialdemokraternas förslag till beslut om …

Allt bättre luft i centrala Umeå

2019-11-19 13:13

Nyheter

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. …

Moderaterna i Västerbotten jobbar för ett nytt regemente i Umeå

2019-11-15 16:36

Nyheter

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband.

Moderaterna i Västerbotten jobbar för att ett nytt regemente ska etableras …