Moderaterna vill se skärpta straff

Nyheter

På tisdagens sammanträde med Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå kommun beslutade man att ställa sig bakom ett utredningsförslag om att göra det straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att främja ungdomsbrottslighet. Det fanns olika åsikter om förslagen som rörde skärpta …

Köerna till psykiatrin – ”Aldrig varit så långa”

10:52

Nyheter

Köerna till Psykiatrin i Umeå har aldrig varit så långa. På barn- och ungdomspsykiatrin, som omfattas av en förstärkt vårdgaranti på 30 dagar, var det i oktober enbart 21 procent som fick vård inom vårdgarantin.

För den som är vuxen och väntar på en utredning …