Allt bättre luft i centrala Umeå

2019-11-19 13:13

Nyheter

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. …

Moderaterna i Västerbotten jobbar för ett nytt regemente i Umeå

2019-11-15 16:36

Nyheter

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband.

Moderaterna i Västerbotten jobbar för att ett nytt regemente ska etableras …

Moderaterna försvarade rätten att äta kött

Nyheter

Igår debatterades köttfria skolor i SVTs program Opinion Live. Delar av programmet sändes från förskolan Gitarren i Umeå, som på försök ska servera enbart vegetarisk kost till barnen. Lena Riedl (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå och Joline Göttfert (M), ordförande för …