Nu sänks bränslepriset

Under helgen trädde den första av tre sänkningar av bränslepriserna i kraft. Den första maj sänktes skatten på bensin och diesel med 1 krona och