Foto: Umeå kommun

Umeå inleder samarbete med ukrainska staden Cherson

Umeå kommun och Cherson inleder ett samarbete med fokus på demokrati och stadsplanering. Det är en del av den svenska regeringens stöd till Ukraina som administreras av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Detta framgår av ett pressmeddelande från Umeå kommun.

Publicerad: 

− Det är viktigt att stå upp för demokrati och frihet. Självklart ska Umeå bidra på de sätt vi kan och vi har mycket att lära av Cherson. Det här är ett exempel på hur vi bidrar långsiktigt, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Ett flertal kommuner i Sverige är på väg att starta motsvarande samarbeten med andra ukrainska städer.

Under vecka 24 besökte en delegation från Cherson Umeå för att inleda arbetet med förstudien. Delegationen från Cherson leddes av Vitalii Bielobrova, vice borgmästare. Presentationer har varvats med besök i Umeå för att lära och utbyta erfarenheter om civilt försvar, jämställdhet, beredskap och stadsplanering. Målet med arbetet är att lära känna varandra och jobba fram en tvåårig bilateral ansökan med samma tema, demokrati och stadsplanering.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) lyfte frågan om samarbete i januari 2023, genom att lämna in en motion till kommunfullmäktige där han föreslog att Umeå kommun skulle söka samarbete med en kommun i Ukraina, för att bli en del i insatserna för att stödja Ukrainas återuppbyggnad på lokal nivå. Han är mycket nöjd med det samarbete som nu har påbörjats.

− Sverige och EU gör mycket för Ukraina, men min uppfattning är att det inte räcker. Vi måste göra mer. Här visar vi att Umeå kliver fram och det kan fler göra, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Samarbetet som planeras mellan de olika kommunerna sträcker sig över en lång rad av områden, däribland beredskapsfrågor, vattenförsörjning, avfallsfrågor, tekniska tjänster, digitalisering och stadsplanering.

Joline Göttfert

Mest lästa