Umeåpolitiker delade ut europeiskt miljöpris i Marseille

European Week for Waste Reduction, ”Europa minskar avfallet”, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan år 2009. I projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen.

Den årliga EWWR-prisceremonin ägde rum den 18 juni i Marseille med omkring 200 deltagare på plats.

Publicerad: 

Åsa Ågren Wikström (M), regionpolitiker från Västerbotten och ledamot av Europeiska Regionkommittén öppnade ceremonin tillsammans med Françoise Bonnet, generalsekreterare för ACR+, och välkomnade deltagarna till firandet av Europeiska veckan för avfallsminskning.

De vinnande bidragen för de mest framstående medvetandehöjande åtgärderna i Europa under föregående år för att minska avfall offentliggjordes. Detta framgår av ett pressmeddelande från organisationen ACR+ (Föreningen för städer och regioner för återvinning och hållbar resursförvaltning) som arrangerade ceremonin i Marseille.

-70 % av EU:s lagstiftning berör lokal och regional nivå. Detta är en möjlighet att driva på för reducering av avfall, eftersom det bästa sättet att hantera avfall är att minska avfallet. Det är mycket viktigt att de lokala myndigheterna är motiverade, samordnade och villiga att göra avfallshanteringen cirkulär, sade Åsa Ågren Wikström, Europeiska regionkommittén, vid sitt anförande på konferensen.

Fem vinnare utsågs, i var och en av följande kategorier: offentlig förvaltning och organisation, näringsliv, förening/icke-statlig organisation, utbildningsanordnare och medborgare. Av de 15 finalister som valdes ut i förväg av EWWR-juryn i april 2024, så belönades fem insatser under ceremonin.

I kategorin ”Offentlig förvaltning och organisation”, där priset delas ut av moderata politikern Åsa Ågren Wikström, vann ett bidrag från Skåne: Bli en förpackningshjälte – Europa minskar avfallet/ Become a packaging hero – Europe is reducing waste, av Sysav, i Malmö.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Projektveckan ”Europa minskar avfallet” drivs på EU-nivå av ACR+ i Bryssel och har anordnats för 15:e gången.

Joline Göttfert

Mest lästa