Moderaterna kräver planer för att rädda tandvården och tandläkarhögskolan

Under det kommande regionfullmäktigemötet i juni kommer en interpellation att ställas av Per Sandström (M), som lyfter viktiga frågor om framtiden för Folktandvården och Tandläkarhögskolan i Umeå.

Publicerad: 

Den aktuella krisen inom Folktandvården i Region Västerbotten är ingen nyhet, med långa väntetider och ekonomiska underskott som skapar oro bland patienter och personal. Idag får vuxna patienter bara hjälp med akuta problem och det är en väntetid på över fyra år för en behandling. Folktandvården har prioriterat barn- och ungdomstandvården, som är grunduppdraget, men nu har det gått så långt att man aviserat att man knappt klarar av det heller.

– Att inte ens hinna med barnen inom rekommenderade intervall enligt grunduppdraget kan få förödande konsekvenser på den framtida tandhälsan i Västerbotten, och det är väldigt oroväckande säger Per Sandström (M) regionfullmäktigeledamot.

Tandläkarhögskolan i Umeå är en mycket viktig del i att kunna rekrytera nya tandläkare till regionen. Tandläkare som utbildas i Umeå är betydligt lättare att rekrytera än de som utbildas på andra lärosäten. Dessvärre kommer nu signaler om att tandläkarutbildningen i Umeå är hotad, dels på grund av patientbrist, men även i vissa fall på grund av brist på personal.

– Tandläkarhögskolan i Umeå är en ovärderlig resurs för vår region, om tandläkarhögskolan i Umeå förlorar sin examinationsrätt står Folktandvården i Region Västerbotten inför mycket stora rekryteringsproblem, säger Per Sandström (M).

Interpellationen som är ställd till Anna-Lena Danielsson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ifrågasätter vilken plan som finns för att minska vårdköerna och det ekonomiska underskottet för Folktandvården, samt hur man från majoriteten ser på den problematiska utvecklingen för Tandläkarhögskolan och om det finns en plan för hur rekryteringen av nya tandläkare ska ske om skolan skulle försvinna.

Nästa Regionfullmäktige äger rum den 18 juni.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa