Ny rapport: Moderaterna minskar utsläppen mest

I rapporten Effektiv klimatpolitk? En granskning av partiernas klimatpolitik 2022 författad av Ellen Gustafsson undersöker Timbro partiernas klimatpolitik. På uppdrag av Timbro har konsultfirman WSP

S ökar administrationen i regionen

Moderaterna menar att Socialdemokraterna bär ansvaret för utvecklingen och M menar också att man måste minska på den icke-vårdnära administrationen för att kunna satsa på