M: Utveckla och stärk länets tre sjukhus

Moderaterna menar att länet i grunden har tre välfungerande sjukhus, men att det finns stora problem med att hålla tillräckligt många vårdplatser öppna, inte minst

Välbesökt valdebatt i Umeå

Debatten fokuserade på tre ämnen: bostäder, skola och äldreomsorg. Kommunalrådet Anders Ågren (M) fick debattera bostäder tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och Centerpartiets

Debatt mellan Riedl (M) och From (S)

Debatten gick både att se på plats på Umeå Folkets Hus, men den livesändes också på Moderaterna i Västerbottens och Socialdemokraterna i Västerbottens Facebooksidor. De