Edward Riedl omvald ordförande för Moderaterna i Umeå

2021-02-23 15:47

Nyheter

Edward Riedl blev på gårdagens kretsårsmöte omvald som ordförande för Moderaterna i Umeå.

Trots det digitala årsmötets begränsningar så var stämningen på topp. Det märktes att Moderaterna har medvind både lokalt och nationellt.

– Tunga företrädare från S och MP har kommit över till oss …

Anders Ågren i M-arbetsgrupp om lag och ordning

2021-02-19 16:10

Nyheter

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på den moderata Arbetsstämman 21-24 oktober 2021.

En av arbetsgrupperna behandlar området Lag och ordning. …

Byggnadsnämnden i Umeå oenig om elsaneringsbidrag

2021-02-17 21:19

Nyheter

Sedan 2007 ger Umeå kommun ett särskilt bidrag till elsanering av bostäder för de som besväras av elöverkänslighet. Enligt kommunen har elsaneringsbidrag beviljats för totalt 454 065 kronor fördelade på 13 personer under tiden som bidraget har varit möjligt att söka.

Efter en uppföljning har …