Dags att tillåta gårdsförsäljning

2016-03-18 8:37

Nyheter

Folkhälsominister Gabriel Wikström har tillsammans med nykterhetsrörelsen lagt en död hand över den småskaliga produktionen av öl, vin och cider på den svenska landsbygden. För ett drygt år sedan meddelande Wikström att dörren för gårdsförsäljning var stängd. Vi Moderater inser däremot att den svenska landsbygden …

Handläggningstiderna för vapenlicens måste kortas

8:34

Nyheter

Orimligt långa handläggningstider för vapenlicens är ett problem som under många år har drabbat Sveriges jägare, sportskyttar och vapenhandlarare. Alliansregeringen vidtog flera åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Bland annat togs beslut om att skapa dagens sammanhållna Polismyndighet, istället för tidigare 21 länsmyndigheter, vilket …

Låt andra yrkesroller ta större ansvar för sjukvården

2016-02-08 10:23

Nyheter

Debatt. Det är extremt tydligt att landstingets personal inte får jobba på höjd av sin kompetens utan utför en rad arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan göra i stället.

Sjukvårdens personal är i dag numera färre till antal men har aldrig bestått av så många läkare …