Moderaterna startar egen webbtidning

Publicerad: 

Moderaterna i Västerbotten lanserar en egen webbtidning för att förbättra kommunikationen med väljarna. Webbtidningen heter Nyheter i Västerbotten och chefredaktör och ansvarig utgivare är den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl. Den tekniska utvecklingen möjliggör för partierna att nå ut till väljarna via fler kanaler. Detta kan i förlängningen förbättra och fördjupa det demokratiska samtalet.

-Det kommer fortsatt att vara viktigt för oss moderater att nå ut i de traditionella mediekanalerna i Västerbotten. Nyheter i Västerbotten ersätter inte det ordinarie opinionsarbetet i traditionell media utan ska endast fungera som ett komplement. Traditionell media tar inte alltid in våra skrivna artiklar eller pressmeddelanden vilket gör att västerbottningarna tyvärr inte får ta del av alla våra politiska förslag som vi vill nå ut med. Där kommer Nyheter i Västerbotten att fylla en viktig roll i Moderaternas arbete, säger Edward Riedl (M).

Moderaterna i Västerbotten har under en längre tid arbetat med skapandet och lanseringen av den nya webbtidningen Nyheter i Västerbotten. Webbtidningens fokus kommer att riktas mot den lokala politiken i Västerbotten.

-Det känns självklart väldigt roligt och spännande att Nyheter i Västerbotten äntligen blir tillgänglig för väljarna. Moderaterna kommer att arbeta stenhårt för att det ska bli en kvalitativ produkt som skapar ett mervärde för människor i Västerbotten. Givetvis finns det en del barnsjukdomar på sidan och allt kommer inte att fungera felfritt från början men det kommer att lösa sig efter hand, säger Edward Riedl.

Mest lästa