Dags att tillåta gårdsförsäljning

Publicerad: 

Folkhälsominister Gabriel Wikström har tillsammans med nykterhetsrörelsen lagt en död hand över den småskaliga produktionen av öl, vin och cider på den svenska landsbygden. För ett drygt år sedan meddelande Wikström att dörren för gårdsförsäljning var stängd. Vi Moderater inser däremot att den svenska landsbygden behöver all draghjälp den kan få i jakten på nya jobb och tillväxt – det är dags att tillåta gårdsförsäljning.

När politiker enbart låter sig styras av ideologi utan att väga in hur verkligheten faktiskt ser ut blir de politiska besluten sällan bra. Tyvärr har Wikström fällt ner de ideologiska skygglapparna och låtit sig styras av nykterhetsrörelsens argument om att gårdsförsäljning skulle äventyra folkhälsan. Argumentet saknar grund eftersom gårdsförsäljningen inte syftar till att öka försäljningsvolymerna utan enbart flyttar försäljningen av de egenproducerade produkterna från Systembolaget till den lokala producenten. Det faller även på sin egen orimlighet att småskalig försäljning av vin, cider och öl på den svenska landsbygden skulle vara ett stort hot mot folkhälsan. Alla vet att laglig och olaglig import av alkohol är ett mycket större problem för folkhälsan än lokalproducerat vin, cider eller öl.

Det enda regeringen uppnår med sin stängda dörr är en minskad investeringsvilja i jobbskapande företag på landsbygden. Politiken måste anpassas till verkligheten. Sedan ett antal år tillbaka har produktion av öl, vin och cider blivit allt vanligare i Sverige och produktionen är ofta en stor turistattraktion som skapar mervärde för andra näringar. Producenter lider dock av att inte kunna sälja sin produkt direkt till besökare och turister utan istället är de hänvisade till Systembolaget. Inköpspolicyn på Systembolaget gynnar dessutom storskalig produktion vilket ytterligare missgynnar den småskaliga inhemska produktionen.

Sveriges restriktiva alkoholpolitik har sin förtjänster men i fallet med gårdsförsäljningen gör den mer skada än nytta. Givet exemplet i Finland går Systembolagets monopol att kombinera med gårdsförsäljning, trots påståenden om att EU skulle säga annat. Det som är möjligt i Finland är självklart möjligt även i Sverige.

Att regeringen låter sig styras av intresseorganisationer och struntar i fakta är förvånande. Socialdemokratins landsbygdspolitik är snarast kontraproduktiv då man ålägger företagen på landsbygden fler skatter och regleringar. Sverige behöver en regering som både tar hänsyn till nykterhetsrörelsen men också till möjligheterna för företag i hela landet att växa och utvecklas. Att öppna upp för gårdsförsäljning skulle kunna ge många nya jobb på landsbygden både inom produktionen men framför allt inom turistnäringen.

Wikström kan gott överge den onödiga klåfingrigheten och istället fundera på hur han kan bidra till att klara Stefan Löfvens löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Ett steg på vägen kanske kan vara att öppna dörren för gårdsförsäljning?

Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson
Riksdagsledamot Skaraborg

Edward Riedl (M)
Moderaternas landsbygdsgrupp
Riksdagsledamot Västerbotten

Mest lästa