Moderaterna levererade i het debatt om BB-Lycksele

Anna Ackemo (M), ledamot i regionfullmäktige, hade till regionfullmäktiges sammanträde en interpellation om sommarstängningen av BB-Lycksele. Interpellationen var ställd inför sammanträdet i april men bordlades och inför sammanträdet framkom att sommarstängningen som aviserats skulle förlängas och redan vid sammanträdet har trätt i kraft. Det blev en lång debatt som rörde upp känslor.

Publicerad: 

Anna Ackemo (M) inledde med att reagera på S-majoritetens interpellationssvar och att de där framhäver att stängning av Lycksele BB kommer att vara aktuell både somrar och jular framöver, en oro att detta kommer skapa svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att det ska påverka barnfamiljer och de som planerar att skaffa barns vilja att bosätta sig i Lycksele.

– Jag vill belysa blivande föräldrars rätt till en trygg graviditet, där inte de sista veckorna ska betyda planering, ökad oro och stress och i värsta fall förbereda sig för en eventuell förlossning i bil, framförde Ackemo i debatten.

Majoritetsföreträdare försökte att släta över detta med att argumentera för att den upphandling av driften av Lycksele BB som Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden förordade hade varit en kortsiktig lösning, något som Anton Bergström Nord (M) bemötte med att det som upphandlingen innebar var att den som tog på sig detta skulle säkerställa att BB Lycksele var i drift åter runt. Detta har inte blivit verklighet efter att Socialdemokraterna valde att avbryta upphandlingen. Bergström debatterade även väl om den handlingsplan för Lycksele BB som under årtal varit i fokus i debatten.

– I den handlingsplan som man hänvisar ska lösa problem – som trots årtal av debatt och process fortsatt saknar beskrivning av vad ambitionshöjningarna kostar och hur det ska finansieras – där pekas på att en framtida långsiktig plan för att BB Lycksele ska undvika tillfälliga neddragningar. Givet hur lång tid det tagit att ta fram nuvarande handlingsplan så funderar man ju hur länge den punkten kommer ta, sade Anton Bergström Nord (M) och fortsatte, det vore bra om majoriteten erkänner att man inte kommer klara av de ambitioner som man utlovat i den här talarstolen och det beror på att man saknar medel men även förmåga att prioritera. Det vore en bra början för att kunna komma vidare.

Även Andreas Löwenhöök (M) framhävde att Moderaternas ambition har varit tydlig, Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningskliniker dygnet runt alla dagar på året, han lyfte kritik mot majoritetens förmåga att styra och hantera denna fråga genom att jämföra med den traditionella visan Prästens lilla kråka, än slank han hit, än slank han dit och än slank han ner i diket.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa