Anders Ågren (M) om förseningen av Västra länken: ”Haveriet fortsätter – Umeåborna är förlorarna i denna soppa!”

Trafikverket meddelade under torsdagen på en presskonferens att Västra länkens öppnande kommer att försenas ytterligare. Det är i dagsläget oklart om man hinner färdigt till årsskiftet. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har tagit del av nyheten och är kritisk.

Publicerad: 

– Det har gått troll i byggandet av Västra Länken. Umeåborna är förlorarna i denna soppa. Färdigställandet av ringleden runt Umeå har högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Det är också den enskilt viktigaste åtgärden för att luftkvalitén i centrum ska förbättras ytterligare, säger Ågren (M).

– Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan. När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är elva år sedan, fortsätter Ågren.

Under presskonferensen meddelande Trafikverket att problem med sättningar längs vägen har varit större än vad de först trodde, vilket är ett av skälen till att vägen inte kan öppnas i augusti. Det måste även göras åtgärder kopplat till ledningar. Ett nytt besked om när vägen kan öppnas kommer sannolikt i augusti.

-Västra Länken måste öppnas så snart det bara är möjligt. Man hade åtminstone kunnat önska att etappen mellan Avion och Böleäng hade kunnat öppnas för trafik. Umeå kommun medfinansierar dessutom bygget av ringleden med 250 miljoner kr, som ska betalas när hela projektet är färdigt. Men ringleden skulle som sagt enligt ursprungsplanerna stå färdig redan 2013. Vi har all anledning att vara kritiska till hur detta har skötts, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Joline Göttfert

Mest lästa