Fler poliser och skärpta straff

Publicerad: 

Tryggheten i vardagen utmanas för alltför många runt om i landet. Områden där andra tar sig rätten att bestämma vad som är rätt och fel och vilka värderingar som ska gälla. Det kan handla om kriminella gäng som sprider rädsla i samhället, om hedersvåld som sätter gränser för människors självständiga liv, eller om hot och våld som tvingar skolor eller bibliotek att stänga. Ambulanser och polisbilar har vandaliserats. Polisen har presenterat en ny rapport som visar att 53 områden i Sverige är utsatta för allvarlig brottslighet i olika utsträckning. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2015 visar att kvinnor betydligt oftare än män uppger att de känner sig otrygga.

Det innebär att Sverige präglas av stora trygghetsklyftor där tryggheten inte är självklar för alla. Så ska det inte vara. Sverige ska vara ett tryggt land. Det kräver lag och ordning och en stark rättsstat med rättstrygghet.

Moderaterna föreslår därför flera nya reformer för att polis och rättsväsende ska ha bättre förutsättningar att säkerställa trygghet:

Fler poliser. Regeringen har valt att ta bort målet om minst 20 000 poliser i Sverige. Det riskerar att leda till att vi får färre poliser. Moderaterna vill i stället att målet ska återinföras tillsammans med en satsning på minst 1 000 nya poliser, särskilt riktat till utsatta områden. Ytterligare förstärkningar kan bli nödvändiga.

Skärpta straff. Straffen för allvarliga våldsbrott, till exempel grov misshandel, bör skärpas väsentligt. En ny brottsrubricering, synnerligen grovt narkotikabrott, behöver komma på plats. Därtill behöver knivlagen ses över.

Fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Dagens förutsättningar för utvisning vid brott är för begränsade. Därför bör lagstiftningen skärpas så att fler fall kan leda till utvisning. Redan brott som har ett straffvärde på mellan 6 och 12 månaders fängelse ska kunna leda till utvisning för personer som inte är svenska medborgare om inte verkställighetshinder föreligger.

Otryggheten och utanförskapet får inte växa sig starkare. Det riskerar att leda till ett samhälle där vi lever parallellt bredvid varandra och inte tillsammans. Insatser för lag och ordning tillsammans med satsningar på skola, jobb och integration är avgörande för att samhället och tryggheten ska fungera för alla.

Tomas Tobé
Partisekreterare (M)

Edward Riedl
Riksdagsledamot (M)

Mest lästa