Umeås krogar måste fortsatt stänga kl. 02.00

– Debatten i kommunfullmäktige om riktlinjer för serveringstillstånd blev mer en diskussion om tillgänglighet till alkohol. Men även en skyddslagstiftning som alkohollagen är en lagstiftning

Ny hedersmedborgare utsedd i Umeå

Umeås femte hedersmedborgare heter Emmanuelle Charpentier och är professor vid Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin och gästprofessor vid Umeå universitet. Enligt Umeå

Mest lästa