S ökar administrationen i regionen

Moderaterna menar att Socialdemokraterna bär ansvaret för utvecklingen och M menar också att man måste minska på den icke-vårdnära administrationen för att kunna satsa på

Moderaterna vill ha mer vård för pengarna

I Region Västerbotten har  den regionövergripande administrationen ökat med nästan 20 procent sedan 2018, medan antalet sjuksköterskor bara har ökat med 1,3 procent. Moderaterna vill