M: Vi kan inte ta NUS för givet om 15 år

Sjukvården i Västerbotten präglas av krympande personalstyrkor, minskat antal vårdplatser och en allt sämre miljö både för patienter och personal. På Norrlands universitetssjukhus fanns det