Alliansen i Region Västerbotten vill satsa 22 miljoner kr på förlossningsvård och ambulans i ny verksamhetsplan

2021-10-08 10:10

Nyheter

De fyra borgliga partierna i regionen vill se större satsningar inom förlossnings- och ambulanssjukvården i länet. Partierna vill tillföra 22 miljoner till verksamheten. Satsningen motiveras med att det krävs en god och nära vård med hälsocentraler, sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik.

– …

Debatt: Avskaffa det generella strandskyddet!

2021-09-28 11:24

NyheterOpinion

Debatt: Strandskyddet i Sverige är en långtgående inskränkning av äganderätten och en reglering som begränsar markägares frihet att råda över sin egen fastighet, samtidigt som det är ett uppenbart hinder för kommuner runt om i landet som vill bygga bostäder i attraktiva områden. Detta är …