Moderaterna vill stärka Skellefteås krisberedskap

Moderaterna presenterar idag ett nytt program i syfte att stärka Skellefteå kommuns krisberedskap. Programmet består av tio utvecklingsområden och hämtar erfarenheter från hanteringen av coronapandemin,

M: Sänk dieselskatten med 5 kronor

Priset på olja fortsätter att stiga till följd av kriget i Ukraina och det speglar sig i det fortsättningsvis stigande priserna på bränsle. Trots det