Polisen ska kameraövervaka tre platser i Umeå

2019-12-13 15:26

Nyheter

Polisen kommer under år 2020 att montera upp övervakningskameror i Umeå på platser där brott kan tänkas begås. Detta för att förebygga brottslighet och att underlätta förundersökningsarbetet. Detta välkomnas av moderata kommunalrådet Anders Ågren.

Enligt uppgifter publicerade på Umeå kommuns hemsida är det tre platser …

Dråpslag mot privata aktörerna inom hemtjänsten i Umeå

2019-11-22 11:54

Nyheter

En majoritet i fullmäktige sa ja till LOV, men S och V fortsätter att motarbeta, skriver företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå i ett gemensamt pressmeddelande.

I januari i år beslutade en majoritet i fullmäktige att avslå Socialdemokraternas förslag till beslut om …

Allt bättre luft i centrala Umeå

2019-11-19 13:13

Nyheter

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. …