Debatt: Otryggheten bland unga tjejer i Umeå ökar – det krävs åtgärder för att öka tryggheten!

Umeå kommun publicerade nyligen en omfattande undersökning, där 48 procent av tjejerna i åldrarna 13–18 år svarade att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Nästan varannan tjej alltså. Det är en tydlig ökning av andelen unga tjejer som känner sig otrygga i vår kommun. Utvecklingen går åt fel håll och det krävs ett intensifierat trygghetsarbete. Om detta skriver M-politikern Åsa Ågren Wikström i en insändare.

Publicerad: 

I den undersökning som presenterades för två år sedan var andelen otrygga tjejer 41 procent. I undersökningen från år 2014, så var det 23 procent av tjejerna som kände sig otrygga. Andelen otrygga tjejer har alltså mer än fördubblats (!) i Umeå på åtta år.

Vi har sett liknande siffror om otryggheten när det gäller kvinnor generellt i Umeå. I en undersökning från Umeå kommun publicerad år 2020, så uppgav ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de – ibland eller ofta – väljer att avstå från att gå ut ensam. Detta av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta måste tas på allvar!

Alla i Umeå – unga som gamla, kvinnor, män, pojkar och flickor – ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktig.

Vi moderater driver också frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser, inte minst ur ett trygghetsperspektiv. Kameraövervakning borde ske på en rad platser i det offentliga rummet, där många våldsbrott sker. Kommunen borde sätta upp betydligt fler kameror, som komplement till polisens övervakning.

Likaså borde Umeå kommun i högre utsträckning anlita eller anställa ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter och kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement.

Umeå ska vara en trygg stad att vistas i för alla – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström
Ordförande för Umeå Centrala Moderatförening

Mest lästa