Debatt: Öka bostadsbyggandet i Umeå!

Moderaterna i Umeå vill öppna upp fler områden för byggnation och ge privata aktörer bättre förutsättningar att bygga bostäder i Umeå. ”Umeå akilleshäl är bostadsbyggandet”, det skriver kommunalrådet Anders Ågren (M) i en insändare.

Publicerad: 

Umeås akilleshäl är bostadsbyggandet. Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2021 blev det omkring 600 bostäder och året dessförinnan ca 400 bostäder. Som alltfler uppmärksammar, så är samtidigt utbudet av villor extremt lågt.

Vi behöver fler villor, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. Bostadsbristen är ett uppenbart hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här.

Detta märks också av bland umeåborna. Enligt en enkät som VK presenterat, så är bostadssituationen den viktigaste lokala frågan inför höstens val i Umeå.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier så har vi presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Nyligen lyckades vi i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa fler bostäder. Ointresset från de styrande S och Mp i dessa frågor är uppenbart. De säger numera nej, nej, nej – till förslag som kan bidra till ökat bostadsbyggande.

Det är för den delen viktigt att vi uppmuntrar byggande i hela kommunen. Från moderat sida så lyckades vi få igenom ett viktigt uppdrag till AB Bostaden, i samband med budgetfullmäktige i juni förra året. AB Bostaden gavs i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra som Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Från Moderaterna i Umeå, så lade vi även ett förslag i fullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned. Men behovet av detta kvarstår alltså.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion. Öppna upp fler områden för byggnation, och möjliggör även byggande av fler villor än vad som skett på senare år.

Det finns gott om privata aktörer som vill bygga och investera i Umeå, men de måste ju också ges den möjligheten!

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Mest lästa