Debatt: Viktigt att det också byggs villor och radhus i Umeå!

Debatt: Vi har brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. Enligt prelimiära siffror för år 2022 färdigställdes det 927 bostäder och året dessförinnan ca 600 bostäder. Som alltfler uppmärksammar, så är samtidigt utbudet av villor extremt lågt.

Publicerad: 

Många har genom åren pekat på betydelsen av bostadsbyggandet, som det viktigaste för Umeås tillväxt och framtid. Jag kan bara instämma. Ett av flera problem på detta område är att det byggs alldeles för lite villor. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent i vår kommun. År 2021 stod småhusen för 11 procent och 2022 för ca 9 procent av de nyproducerade bostäderna. Som jämförelse stod hyresrätterna för 62 procent av de färdigställda bostäderna år 2022.

Småhusen är en viktig, och ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Umeå måste bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i småhus runt om i vår kommun. Moderaterna har i samarbete med andra partier lagt en rad förslag under senare år – såväl i kommunfullmäktige som i byggnadsnämnden – för att möjliggöra ökat bostadsbyggande. Däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Vissa förslag har bifallits – andra inte.

Det är positivt att småhusen nu uttryckligen nämns i två av de åtgärder som finns i Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram, vilket antogs i november 2022.  Kommunen ska öka småhusbyggandet, och det är strategiskt viktigt.

Bostadsbyggandet måste öka. Det behövs förvisso mer av allt – både småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Men den låga produktionen av småhus sticker ut i sammanhanget.

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Mest lästa