S flyr ansvaret för vårdköerna!

Svensk sjukvård håller över lag mycket god kvalitet men lider samtidigt av allvarliga problem i form av bland annat för få vårdplatser, bristande kompetensförsörjning och långa vårdköer. Det är problem som Socialdemokraterna fatalt misslyckats med att åtgärda.

Publicerad: 

Under Socialdemokraternas tid i regeringsställning mer än fördubblades vårdköerna. Inför valet 2014 lovade S att alla cancerpatienter skulle få vård inom fyra veckor. Efter åtta år med S får nu färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer, och inte ens var tredje man med prostatacancer, vård i tid. Detta är ett enormt misslyckade och löftessvek som Socialdemokraterna nu försöker fly genom att attackera de privata sjukförsäkringarna.

Socialdemokraternas förslag om sjukförsäkringar fokuserar på att försvåra och försämra valmöjligheterna för patienter. Vi moderater väljer istället att angripa de långa vårdköerna och dess grundorsaker. Den nya moderatledda regeringen har rivstartat detta arbete. I budgeten för i år avsätts exempelvis 2 miljarder kronor för att genom ett prestationsbaserat system öka antalet vårdplatser och 3 miljarder kronor för att korta köerna och förbättra tillgängligheten över hela landet. Regeringen har också påbörjat arbetet med att ta fram en nationell plan för vårdens kompetensförsörjning liksom arbetet att inrätta en nationell vårdförmedling.

Socialdemokraterna å sin sida saknar förslag för att korta köerna. Det säger allt om partiets prioriteringar.

Johan Hultberg (M), gruppledare i socialutskottet

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition Region Västerbotten

Mest lästa