Debatt: Bilen behövs för att kunna bo och leva i hela landet

Debatt: Bil är det dominerande färdsättet bland svenskarna. Mer än 8 av 10 transporter sker också på väg. Många är beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop – för att ta sig till jobbet, handla mat eller skjutsa barnen till träningen. I Sverige har de flesta en bil i sitt hushåll och många hushåll har flera bilar.

Publicerad: 

Samtidigt pressas de svenska hushållen av allt ifrån höga elpriser till höga drivmedelspriser. Det har blivit allt tuffare för barnfamiljer och äldre att klara av ekonomin. Den moderatledda regeringen har redan sänkt drivmedelsskatten med 1 krona per liter och förstärkt reseavdraget för den som pendlar till jobbet. Nu går regeringen glädjande nog vidare med nästa steg.

Den svenska reduktionsplikten kommer vid årsskiftet att sänkas till 6 procent för både bensin och diesel. Den nya lägre nivån gör att det kan bli ca 5,50 kronor billigare per liter diesel inklusive moms att tanka redan 2024, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå.

De allra flesta bedömare är överens om att det är elektrifiering som är den viktiga vägen framåt för biltrafiken. Bara genom mer ren el, elektrifierade bilar och bättre laddinfrastruktur kan vi på riktigt få bort utsläppen från transportsektorn. Därför satsar regeringen parallellt på utbyggnad av elsystemet och på laddstolpar i hela landet och på att åter få elförsörjningen att fungera.

Det finns samtidigt mer att göra för bilisterna. Alla har inte tillgång till tunnelbana, även om många debattörer verkar leva i den tron. Svenska vägar är kraftigt eftersatta och en stor underhållsskuld innebär att de på flera håll runtom i landet är trafikfarliga. I Norrland finns många av de sämsta vägsträckorna.

130 mil statlig väg har fått sänkt hastighet till följd av eftersatt underhåll de senaste åren. Sverige behöver en rejäl satsning på att rusta upp vägstandarden. Hastigheten på vägarna där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll, måste återställas. Regeringen har för 2023 beslutat om ökat anslag till vägunderhåll, för att genomföra viktiga underhållsåtgärder som t.ex. beläggningsunderhåll, broreparationer m.m. Det bidrar till att säkerställa framkomligheten i hela landet.

Det ska vara möjligt att bo och leva i hela Sverige. Utan bilen stannar Sverige.

Åsa Ågren Wikström
Vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Mest lästa