Debatt: En äkta miljövän bör lägga sin röst på Moderaterna  

Moderaterna är partiet för alla som vill se konkreta resultat för ett bättre klimat. Lösningen är tillväxt, marknadsekonomi, teknisk utveckling, forskning, kärnkraft och elektrifiering. Vi är tidigare miljöpartister som i höstens val kandiderar för Moderaterna. Vi säger nej till flum och symbolpolitik och ja till tillväxt och kärnkraft.

Publicerad: 

Moderaterna har en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen. En stor del av Sveriges utsläpp kommer från industrin och fordonssektorn, och därför prioriterar Moderaterna att ställa om dessa sektorer. Ett nätverk av laddstationer behöver byggas ut i landet så att det blir enklare att resa med elbil. Moderaterna vill också satsa på forskning och utveckling av elflyg.

Svensk industri ligger i framkant, både tekniskt och miljömässigt. Den svenska exporten av varor bidrar därför till att minska utsläppen globalt, eftersom varor producerade i Sverige har ett litet klimatavtryck jämfört med varor från andra länder. Det behövs långsiktiga förutsättningar för industrins omställning. Vi vill förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning. Moderaterna vill också satsa på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid (CCS).

För att klara av den elektrifiering och omställning som krävs behövs också tillgång till fossilfri el. Behovet av el kommer att öka kraftigt i framtiden och Sverige måste ha en trygg och stabil elförsörjning. Vi ser därför att kärnkraften behövs – den är koldioxidfri, kostnadseffektiv och stabil. FN:s klimatpanel IPCC har räknat med ökad kärnkraft i flera scenarier för att nå klimatmålen.

Moderaterna vill både behålla den kärnkraft som redan finns idag och satsa på nästa generations kärnkraft. Vi vill riva de politiska, juridiska och ekonomiska hinder som står i vägen för det viktigaste steget som Sverige kan ta för klimatet, men också för jobben och framtidens välfärd – att säkra en ren elproduktion genom att bygga ut den svenska kärnkraften. 

Alla äkta miljövänner borde ompröva sitt motstånd mot tillväxt och kärnkraft. Därför har det varit naturligt för oss, före detta ledande miljöpartister i Västerbotten och Umeå, att byta till Moderaterna.

 

Alireza Mosahafi 

tidigare gruppledare för Miljöpartiet i Umeå, numera moderat 

Mia Winroth 

tidigare ordförande för Miljöpartiet i Västerbotten, numera moderat 

Gabriel Farrysson  

tidigare kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet i Umeå, numera moderat 

 

Mest lästa