M-kritik när S-ledda region Västerbotten inte är intresserad av att fortsätta med pollenmätningar

2021-03-01 16:27

Nyheter

Pollenmätningar har sedan 1979 utförts i Umeå och har varit till stor hjälp för alla pollenallergiker. Nu kommer det om att försvinna i norra Sverige. Ingen av de fyra nordligaste regionerna vill betala och när Jan-Erik Wallin som skött mätningarna i över 30 år nu går i pension, då är det slut på mätningarna.

I en interpellation som Elmer Eriksson (M) ställt till den S-ledda regionledning menar S i sitt svar att det inte påvisats att “evidensstöd för att pollenmätning är till oundgänglig patientnytta”. Ingen region i norr har tagit initiativ för att fortsätta finansieringen av mätningarna. Svaret upprör Eriksson (M):

– Cirka 20-25% av befolkningen kommer inte få hjälp med att veta vilka halter av pollen som finns i luften. Det kommer göra det svårare att medicinera rätt i tid vilket såklart påverkar vardagen enormt för alla med pollenallergi. Att S väljer att skjuta över frågan på staten kan ju ta flera år innan en lösning finns på plats igen, säger Elmer Eriksson ledamot för Moderaterna i regionfullmäktig.

Text: Anton Bergström