Moderaterna vill se alternativa driftsformer i primärvården

Ulf Wahllöf (M), ledamot i regionfullmäktige, har lämnat in en motion med syfte att förbättra kvaliteten och ekonomin inom primärvården. Motionen föreslår att regionen utreder och inför alternativa driftsformer, särskilt inriktat på Intraprenad, vid regiondrivna hälsocentraler för att bryta den negativa trenden med återkommande ekonomiska underskott.

Publicerad: 

I motionen lyfts det fram att primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och att förbättrade resultat avseende tillgänglighet och ekonomi är avgörande för att möta de utmaningar som vården står inför. Med hänvisning till de ekonomiska svårigheterna och behovet av förändring föreslår Moderaterna att regionen utreder och implementerar intraprenad som en alternativ driftsform vid regiondrivna hälsocentraler.

– Intraprenad är en driftsform som har visat sig framgångsrik på andra håll och kan erbjuda ökade fördelar såväl för organisationen som dess anställda. Genom att ge mer frihet, ökat ansvar och ekonomiskt incitament kan vi skapa en mer effektiv och konkurrensneutral vård, säger Ulf Wahllöf (M), ledamot i regionfullmäktige.

Det finns 38 hälsocentraler i region Västerbotten varav 5 privata. Ingen av de regiondrivna hälsocentralerna har lyckats särskilt väl med att uppfylla målen. Ekonomiskt har samtliga regiondrivna hälsocentraler i Västerbotten gått med underskott 2023.

Moderaterna pekar på exempel som Närvården Västmanland där intraprenad har visat sig fungera väl inom ramen för Hälsovalet och även genererat positiva ekonomiska resultat.

I motionen tas det upp några punkter som skulle vara  fördelaktig vid att låta en hälsocentral övergår till intraprenad, så som bland annat; ökad frihetsgrad och eget ansvar, eget kapital – ökat ekonomiskt incitament, ökad kostnadseffektivitet, möjlighet till egna satsningar för långsiktiga resultat och korta beslutsvägar, snabbare beslutsfattande, ökat medarbetarinflytande, vilket skulle göra hälsocentralerna till en attraktivare arbetsplats för våra medarbetare.

Motionen innefattar två huvudförslag: att utreda möjligheterna för alternativa driftsformer inom hälsoval Västerbotten och att införa intraprenad som driftsform vid regiondrivna hälsocentraler i region Västerbotten.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa