Förslag om halverad flygskatt välkomnas av länspolitikern Åsa Ågren Wikström (M)

Finansdepartementet har inför höstens budgetproposition valt att remittera ett antal förslag, däribland förslag på halverad flygskatt. Förslaget om halverad flygskatt välkomnas av Åsa Ågren Wikström, vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Publicerad: 

-Det är bra om flygskatten halveras. I nästa steg borde den tas bort helt. För oss som bor i norra Sverige är vi särskilt beroende av fungerande flygförbindelser. Den svenska flygskatten är bara symbolpolitik och skadlig för jobben och konkurrenskraften, utan att på något sätt gynna klimatet. Flyget ska självklart ställa om, både med ökad inblandning av biodrivmedel men också med elflyg för inrikes resor. En halvering av flygskatten kommer göra flygresorna billigare, vilket gynnar passagerare, företag och vår tillväxt, säger Åsa Ågren Wikström (M) i en kommentar.

Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025, beräknade utifrån en prognos över den allmänna prisutvecklingen. Flygskatten infördes med syftet att minska flygets klimatpåverkan, men saknar koppling till flygets omställning eller faktiska klimatpåverkan. Sedan införandet har dessutom skärpningar när det gäller EU ETS beslutats samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2405 om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (ReFuelEU Aviation) antagits.

Om de förslag som nu remitteras kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Joline Göttfert

Mest lästa