Regeringens myndighet vill att personer som vistas illegalt i landet ska få vaccin före medborgare

2021-02-05 12:53

Nyheter

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kom igår med nya riktlinjerna för prioritering av vaccination. Det som får Moderaternas regionråd i opposition Nicklas Sandström att kritisera de nya riktlinjerna är bland annat att s.k. papperslösa eller personer som vistas illegalt i Sverige ska gå före svenska medborgare.

I den nationella planen för vaccination skrivs uttryckligen att ”papperslösa” ska prioriteras inom priogrupp 3 men även att det i samtliga faser ska tas hänsyn till socioekonomiska faktorer som koppling till etnicitet, utbildningsnivåer, trångboddhet, befolkningstäthet i bostadsområden och förutsättningar att ta till sig och följa rekommendationer som skyddar mot smitta när man planerar för vaccinationskampanjerna.

Sandström menar att det är fel av flera skäl. Den allmänna vaccineringen ska vara just allmän, och präglas av jämlikhet och likabehandling. Regeringen och myndigheterna ska avstå från sortering som bygger på vaga grunder och som riskerar att skapa motsättningar.

Vidare menar Sandström att en sådan prioriteringsordning riskerar att försinka hela vaccinationsprocessen, när diffusa nationella gränsdragningar ska omvandlas till turordning hos regionerna som ska vaccinera.

– Ska de som bor i utsatta områden alltid prioriteras framför de som inte gör det? Ska trångbodda alltid prioriteras framför de som bor själva? Eller papperslösa prioriteras framför de som bor här lagligt? Exakt vilka levnadsvanor ska vara relevanta för att avgöra prioritering? I de nya riktlinjerna framgår det inte heller vilket faktaunderlag regionerna ska utgå från när dessa avvägningar ska göras, säger Sandström (M).

Sandström vill att regeringen gör ett omtag kring dessa riktlinjer och startar den omfattande statlig informationskampanj för att nå just dem som kanske inte annars vill vaccinera sig.
– Det är rätt väg att gå för att få så många som möjligt att ta vaccinet, avslutar Sandström (M).

Text: Anton Bergström