Regeringen: Kilometerskatten ska införas

2017-07-07 14:09

Nyheter

Artikel publicerad 2017-07-07.

På regeringssammanträdet torsdagen den 6 juli gav Regeringen uppdrag till Skatteverket, Transportstyrelsen och Trafikverket att delta i arbetet med att ta fram en kilometerskatt numer kallad vägslitageavgift. Så sent som i februari i år meddelade Regeringen att de backade från förslaget med …

Skellefteå ska stärka arbetet mot sexuella trakasserier

Nyheter

Kommunfullmäktige i Skellefteå föreslås bifalla en motion från Andreas Löwenhöök (M) som handlar om att stärka kommunens arbete mot sexuella trakasserier. Motionen innebär bland annat att kommunen ska bjuda in Polisen, de stora festival- och evenemangsaktörerna, krögare, Trygghetsforum, m.fl., för att diskutera hur det samlade

Politiskt strid om Skellefteås internationella samarbeten

Nyheter

Skellefteå kommun kommer att avveckla vissa av kommunens internationella samarbeten. Det handlar om de två vänorterna Vesthimmerland (Danmark) och Tallinn (Estland) samt samarbetsorganet Bottenviksbågen. Kommunstyrelsen förväntas föreslå detta till kommunfullmäktige vid morgondagens möte. Det torde också bli politisk strid i ärendet eftersom Moderaterna ville avsluta