Antalet sommarstängningar växer! Nu stänger Primärvårdsjouren i Umeå under 8 veckor.

Publicerad: 

Primärvårdsjouren vid Ålidhems hälsocentral kommer från den 20 juni till den 12 augusti att hålla stängt på vardagskvällar och enbart hålla öppet under helger.

Sjukvårdsdirektör Brita Winsa skriver i beslutet att orsaken är brist på sjuksköterskor i hela primärvården.

I stället kommer patienter att hänvisas till akuten. Redan idag är 30 procent av de patienter som kommer in till akuten primärvårdspatienter. Med en stängning av primärvårdsjouren kommer procentandelen öka ytterligare. Personalen på akuten har uttryckt oro inför ett ännu högre tryck.

Oppositionen i Region Västerbotten uttrycker i en motion att det är den politiska majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen som bär ansvaret för situationen.

Det är i sak inget nytt att ett antal enheter inom primärvården har behov av att hålla stängt under hela eller delar av sommaren. Det som är nytt är omfattningen av nedstängningen samt att även primärvårdsjouren i Umeå föreslås vara sommarstängd under vardagar åtta veckor i sommar. Vi kan konstatera att år av underlåtenhet att förstärka primärvården i länet börjar att visa sig, skriver företrädare för Alliansen, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Allianspartierna i Region Västerbotten menar att bemanningsproblemen är en konsekvens av en mycket dålig arbetsmiljö. Till följd av det saknas exempelvis mer än 100 distriktsläkare i Västerbotten. I dagsläget finns 86.

– Varför måste vården köras fullständigt i botten innan det blir en förändring? Ytterst ansvarig för situationen är Socialdemokraterna. De har under årtionden valt att inte agera för att lösa dessa problem utan bara skjutit dem framför sig. Det går inte att hävda att det är svårt att rekrytera, utan orsaken är den dåliga arbetsmiljön. Det måste till kraftfulla åtgärder, säger regionrådet Nicklas Sandström (M) i en kommentar.

Jonatan Hjeltman