Alliansen i Umeå vill sänka Umeås höga kommunalskatt

Publicerad: 

Alliansen i Umeå presenterade i tisdags ett gemensamt budgetförslag inför valet i höst, något som Nyheter i Västerbotten tidigare har rapporterat om. Budgeten innehåller bland annat en sänkning av Umeås kommunalskatt som i dagsläget är 2 kronor och 13 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner. För en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar motsvarar det cirka 12 650 kronor mer i skatt per år.

– Av landets 20 största kommuner har Umeå högst kommunalskatt. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framför allt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Allianspartierna vill inledningsvis sänka kommunalskatten med 10 öre men ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Skattesänkningen finansieras genom besparingar på kulturnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Alliansen vill stryka finansieringen till Guitars the museum samt dra ner på Kvinnohistoriska museet i Väven. I stället vill man hyra ut lokalerna för Kvinnohistoriska museet till en extern aktör som kan passa in och som har ett intresse av det attraktiva läget i Väven. Det som i sin tur är värt att bevara från museiverksamheten flyttas till Västerbottens museum, något som sparar omkring 12 miljoner kronor per år.

Vänsterpartiet i Umeå vill å andra sidan höja skatten med 50 öre, något som skulle höja kommunalskatten från dagens 22,80 procent till 23,30 procent.

Jonatan Hjeltman