Beskedet: Centern stödjer Socialdemokraternas budget

I dag är det 89 dagar till valet den 11 september och partierna börjar nu i allt högre utsträckning positionera sig. Igår kom beskedet att Centerpartiet stödjer regeringens vårändringsbudget efter en överenskommelse i sista minuten med regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet angående pensionerna.

Publicerad: 

Beskedet kom under måndagsmorgonen, bara timmar innan finansutskottets möte. Regeringen presenterar ett nytt pensionsförslag tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Bland annat vill man minska gapet mellan de som inte jobbat och de som jobbat under ett arbetsliv genom ett höjt garantitillägg på 1000 kronor för ensamstående. Förslaget har tidigare fått kritik för att ge pomperipossaeffekter, det vill säga att vissa går back på att jobba längre.

Detta fick oppositionspartierna att reagera. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson anser att det är oseriöst att lämna in ett nytt pensionsförslag så nära inpå utskottsbehandlingen.

– Det här är väldigt sent och det är ett oseriöst sätt att handha Sveriges pensionärer. Nu lägger man fram ett förslag i sista minuten. Vi står fast vid vårt förslag för det är bättre för Sveriges pensionärer, säger Svantesson (M) till SVT.

Oppositionen stoppar förslaget

Oppositionen har en så kallad falsk majoritet i finansutskottet, det vill säga ett övertag av ledamöter i utskottet som inte speglar förhållandet i riksdagen. Oppositionspartierna kommer att använda denna för att stoppa det sent inkomna förslaget till förmån för det egna.

Oppositionens förslag, som är en överenskommelse mellan M, KD, SD och L, innebär i stället att samtliga pensionärer får högre pension. Partierna föreslår en höjning av garantipensionen med 600 kronor i månaden för alla med en allmän pension under 14 000 kronor i månaden samtidigt som man vill sänka skatten för alla pensionärer, och med 200 kronor per månad för de med en total pension på över 14 000 kronor per månad. Partierna vill också höja bostadstillägget med 350 kronor för ensamboende och 175 kronor för sammanboende.

Tydlig signal inför valet

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) från Umeå anser att detta är en tydlig signal inför höstens val att en röst på Centerpartiet också är en röst på den sittande regeringen. Samtidigt betonar han att det är viktigt att vårda de allianssamarbeten som finns på kommunal och regional nivå.

– Igår beslutade Centerpartiet nationellt att fullt ut bli ett socialdemokratiskt stödparti i och med beskedet om att rösta på regeringens budget med stöd av V och MP. Nu blir det viktigt att vårda alla bra och fungerande samarbeten med C i kommuner och regioner. Men borgliga väljare bör inte kasta bort sina röster i riksdagsvalet i höst. Nu blir det tydligt för väljarna att en röst på C är en röst för fortsatt S-regering, säger Riedl.

Jonatan Hjeltman