M i Skellefteå lägger fram eget förslag till kulturplan – ”kommunen ska inte ständigt öka sitt åtagande inom kultursektorn”

Publicerad: 

Sätt större fokus på barns och ungas möjligheter att ta del av och skapa kultur, fler privata aktörer inom kultursektorn och motverka att extremistiska krafter får kommunala bidrag. Det är några delar i den kulturplan som Moderaterna i Skellefteå har tagit fram. Partiet vänder sig också mot en växande skattefinansiering av kulturen.

– När kommunen utvidgar sitt åtagande inom kultursektorn leder det till en maktförskjutning från det fria civilsamhället till kommunen. Det leder till ökad politisering och byråkratisering av kulturen. Det är en utveckling vi inte vill se. Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kulturen ska utvecklas i Skellefteå, men inte genom ökad skattefinansiering, säger Micaela Löwenhöök, ordförande för Moderaterna i Skellefteå.

Det är inför kommunstyrelsens sammanträde imorgon, tisdag, som Moderaterna väljer att lägga fram ett eget förslag till kulturplan för Skellefteå kommun. Det är första gången som partiet presenterar en helt egen kulturplan och arbetet bakom kulturplanen är en del av Moderaternas lokala politikutveckling.

En tydlig prioritering är att kommunen ska bli bättre på att erbjuda barn och unga kulturella upplevelser och möjligheter att skapa kultur.

– Vi vill att alla barn och ungdomar ska få förutsättningar att under läsår och skollov möta många olika kulturella upplevelser och konstnärliga verksamheter samt utveckla eget skapande och lärande. Här är till exempel kulturskolan viktig och vi vill att Skellefteå ska ha en bred och tillgänglig kulturskola, säger Helen Lundmark (M), ledamot i kulturnämnden.

Läs förslaget här:
Moderaternas-förslag-till-kulturplan-i-Skellefteå-kommun-2020-2023

Text: Anton Bergström

Mest lästa