Efter Uppdrag granskning om tystnadskulturen i Region Västerbotten – M kräver återigen en visselblåsarfunktion

2021-03-04 11:45

Nyheter

Moderaterna i regionen kräver återigen att en visselblåsarfunktion inrättas efter gårdagens avsnitt av Uppdrag granskning. Programmet lyfte exemplet från det händelse som utspelade sig på Bureå Hälsocentral där en medarbetare blev kallad ”fröken visselblåsare”.

Regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) blir frustrerad över den styrande Socialdemokratins ovilja att införa ett visselblåsarsystem. Sandström krävde en visselblåsarfunktion redan 2013 och ånyo 2019 men båda gångerna har förslaget avvisats.

– Vi kräver att det införs en visselblåsarfunktion i regionen. Om inte annat visade Regionens egen revision på detta behov när det kom fram till att omkring fyra av tio medarbetare inte känner till vad begreppet innebär. Undersökningen visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser, säger Sandström (M).

Såväl Läkarförbundet som Vårdförbundet i regionen påtalar att det finns en utbredd tystnadskultur som de menar är problematisk ur flera perspektiv.

– Vi menar att vi har ganska ordentligt med underlag för att säga att det finns uppenbara problem med tystnadskultur i Region Västerbotten, avslutar Sandström (M)

Text: Anton Bergström