Kommunstyrelsen står för finansieringen av Umeå kommuns del i Svenska Rallyt 2025

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har beslutat att finansieringen av Svenska rallyt 2025 på 14 500 000 kronor kommer att tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Detta i avvaktan på att kostnadsfördelning inom kommunkoncernen utreds. Detta uppges i ett pressmeddelande från Umeå kommun.

Publicerad: 

– Rally VM i Umeå är ett viktigt event för vår besöksnäring och för handeln i Umeå. Dessutom sätter de TV-sändningar och internationell mediebevakning som rallyt medför Umeå på kartan för miljontals människor och vi visar också att Umeå är en plats som klarar att arrangera stora event. De medel som kommunen tillför bidrar till kommunens tillväxt och därför är det viktigt att Umeå kommun medfinansierar Rally VM i Umeå, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

I december 2023 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att finansiera Rally VM med 14 500 000 kronor, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsfördelningen för Svenska rallyt, Rally VM, inom kommunkoncernen. Denna utredning pågår och kommer att presenteras under hösten 2024. Utredningen omfattar en renodling av kostnader mellan Umeå Kommunföretag AB (UKF) och kommunen, där målsättningen är att kostnaden för Rally VM ska belasta kommunen i sin helhet och där finansieringen är den del som tidigare år finansierats via anslaget för oförutsedda behov samt via medel som frigörs inom näringslivskontorets budget.

Förslag till beslut är att kostnaderna 2024, för genomförandet av 2025 års rally, tas från anslaget för oförutsedda behov i avvaktan på utredningen. Detta beslut kan omprövas senare under året när renodlingen är klar och genomförd gentemot UKF.

För 2025 och 2026 kommer tekniska budgetjusteringar föreslås i enlighet med utredningen så att kostnaden för rallyt kan samlas inom ett utvecklingsanslag på kommunstyrelsen.

 

Joline Göttfert

Mest lästa