Debatt: Hedersförtryck är det största hotet mot svensk jämställdhet!

2021-02-01 10:03

Opinion

Debatt: Jämställdhet är en frihetsfråga. Oavsett kön ska ha man makt och möjlighet att själv välja väg i livet och förverkliga sina drömmar. Synen på jämställdhet inom bl.a. en del invandrargrupper i Sverige skiljer sig från de normer och värderingar som präglar det svenska samhället. …

Debatt: Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer!

2021-01-26 9:37

Opinion

Debatt:Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att
pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

På sikt skapar en starkare …

Debatt: Bryt utanförskapet och stärk tryggheten för alla barn

2021-01-25 13:02

Opinion

Debatt: Kriminaliteten kryper allt lägre ned i åldrarna. I sex av sju polisregioner finns uppgifter om att barn så unga som 12 år begår brott för kriminella nätverk. Polisen flaggar även för att rekryteringen av barn har ökat under de senaste åren och bilden som …

Förslag om att införa mikrocatering i Umeå avslås

2021-01-21 19:36

Nyheter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade idag att avslå Moderaternas förslag om att tillåta mikrocatering i Umeå kommun. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

– Att tillåta mikrocatering i Umeå kommun hade kunnat underlätta för dem lokala restaurangerna, som har det väldigt tufft ekonomiskt på grund av coronapandemin …