Första fallen av Covid-19 i Västerbotten

2020-03-09 19:49

Nyheter

Region Västerbotten bekräftar under kvällen att de första fallen av Covid-19 finns rapporterade i länet. Alla smittande har befunnit sig i norra Italien innan de kommit tillbaka till Västerbotten. Just jobbar Region Västerbotten med smittspårning för att hitta eventuellt fler smittande. I dagsläget är ingen …

Ras i bostadsbyggandet i Umeå

14:44

Nyheter

Umeå kommun har ett mål på 2 000 nya bostäder per år, men år 2019 färdigställdes enligt preliminära siffror 1035 bostäder. Man når därmed bara upp till hälften av det mål som kommunen har satt upp som nödvändigt. Prognosen för år 2020 ser ännu sämre …

Osund konkurrens inom hemtjänsten i Umeå

11:25

Nyheter

I tisdags debatterade riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) den bristande konkurrensneutralitet och bristen på lika villkor som råder inom hemtjänsten i Umeå. Socialminister Lena Hallengren (S) hade i sitt svar på interpellationen inget att säga om den rådande bristen på konkurrensneutralitet och hänvisade till en …

M kritiska till skenade kostnader för Kulturhuset i Skellefteå

2020-03-04 15:57

Nyheter

Idag presenterade Skellefteå kommun den första totala slutkostadsprognosen för det nya kulturhuset. Prognosen visar på en budgetavvikelse med 60 miljoner kronor. Av underskottet rör 36 miljoner kronor själva kulturhuset och 24 miljoner kronor hotelldelen. Budgetramarna för projektet föreslås utökas med 120 miljoner kronor. För kulturhuset …

Ågren Wikström (M) invald i miljö- och klimatutskottet för EU:s Regionkommitté

11:00

Nyheter

Åsa Ågren Wikström (M) med regionrådet Dimitra Angelaki från Athen. Både tillhör partigruppen EPP.

Umeåpolitikern Åsa Ågren Wikström (M) utsågs i november av EU:s ministerråd att ingå i den Europeiska Regionkommittén för mandatperioden 2020-2025. Vid ett sammanträde i februari beslutades om utskottsfördelning. Ågren Wikström ska …