Vill underlätta för kommunala ordningsvakter

2021-08-11 13:13

Nyheter

Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat under senare år, liksom andelen företagare som har utsatts för brott. Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. Detta framgår av rapporten ”Brott mot företagare 2021”, som organisationen …

Debatt: Utan Sveriges bönder finns det ingen beredskap!

2021-08-05 16:09

Opinion

Debatt: En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att …

Debatt: Det krävs ökade insatser mot otryggheten i Umeå!

2021-06-15 8:59

Opinion

Debatt: Det krävs ökade insatser mot otryggheten i Umeå!

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Vi har sett det även i Umeå. Så sent som i december 2020 presenterades en undersökning från Umeå kommun, som gällde invånare i åldrarna 16-84 år. Där uppgav ca 40 procent …