Starkt delårsresultat för Umeå kommun kopplas till coronapandemin

2020-10-28 10:57

Nyheter

Umeå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 589 miljoner kronor, varav kommunens resultat ingår med 366 miljoner kronor. Det visar en delårsrapport från perioden januari till augusti 2020. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

– Det är självklart ett väldigt glädjande resultat för Umeå …

Debatt: Umeå behöver ett maktskifte!

Opinion

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är samlingspartiet. Vi förenar liberalism och konservatism, och har de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt under kommande år. Vi står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till …

Moderaterna i Umeå satsar på äldreomsorgen

Nyheter

I sin budget för Umeå kommun 2021 föreslår Moderaterna en förstärkning av äldrenämndens ram med 80 miljoner kronor. Det är 30 miljoner kronor mer till äldrenämnden än det förslag till budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå presenterade förra veckan. Utöver detta tillkommer även riktade …

Ågren Wikström (M) kräver extern genomlysning av ekonomin i Region Västerbotten

2020-10-23 9:10

Nyheter

Region Västerbotten prognosticerar det sämsta ekonomiska resultatet i landet, enligt den senaste ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Prognosen för 2020, efter andra tertialen, är ett negativt resultat på 483 miljoner kronor. Moderaternas vice gruppledare i regionen, Åsa Ågren Wikström, efterlyser en extern genomlysning …