Moderaterna i Umeå föreslår att det ska vara möjligt att elda trädgårdsavfall på egen tomt

Från och med årsskiftet trädde nya regler om bioavfallshantering i kraft i avfallsförordningen. Sedan dess har det pågått en stor debatt om rätten att få elda trädgårdsavfall i Sverige. Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå har lämnat in ett nämndinitiativ där de föreslår att Umeå kommun inför ett undantag i de kommunala föreskrifterna så att det är möjligt att elda trädgårdsavfall på egen tomt.

Publicerad: 

Naturvårdsverkets tolkning av EU:s avfallsdirektiv är att all eldning ska förbjudas. Det innebär i praktiken att det inte längre är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall på tomten. Som kommun kan man dock fortsätt tillåta eldning på egen tomt, något som flera kommuner redan gjort. Moderaterna vill att Umeå kommun också tar ett sådant beslut.

– Umeåborna borde få fortsätta elda kvistar och grenar på sin egen tomt. Vi föreslår därför att Umeå kommun ska fatta ett undantagsbeslut så att det även i framtiden är möjligt att elda torrt trädgårdsavfall i sin egen trädgård, säger Mikael Thyni, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (M).

Syftet med direktivet är att säkerställa att avfall återvinns i högre utsträckning. Moderaterna menar att det inte är ett problem idag med eldning av kvistar, ris och löv på egen tomt och att det därför inte finns någon anledning att förbjuda det.

– Vi moderater tror på individens förmåga att ta ansvar. För de flesta med trädgård i Umeå kommun är det säkert bäst och enklast att återvinna trädgårdsavfallet genom kompostering eller att lämna avfallet på återvinningen, men i vissa fall kan förbränning vara att föredra. Det kan exempelvis gälla personer som bor på landsbygden och som har långt till närmsta återvinning, fortsätter Thyni (M).

Det har inte minst uppstått frågor under de senaste veckorna med anledning av Valborgsmässoafton och om det är tillåtet att elda på Valborg.

– Under april ägnar många sin lediga tid åt att göra i ordning i sina trädgårdar. Kvistar, ris och löv samlas i högar för att bli en majbrasa som eldas upp den 30e april för att markera vinterns slut och fira att våren har kommit. Det är en djupt rotad tradition att samla ihop och elda torrt trädgårdsavfall på Valborgsmässoafton, säger Thyni (M) avslutningsvis.

I vissa kommuner krävs dispens för att få elda på Valborgsmässoafton, men det varierar mellan olika kommuner. För att anordna en offentlig majbrasa på en allmän plats behövs polistillstånd.

 

Joline Göttfert

Mest lästa