Moderaterna: ”S använder AB Bostaden i partipolitiska syften”

Bostaden kommer att lämna ut portkoder till politiska partier som vill knacka dörr under EU-valrörelsen. Moderaterna är starkt kritiska till beslutet, som de menar riskerar de boendes trygghet.

Publicerad: 

– Portkoder ska bara lämnas ut till de som måste ha tillgång till trappuppgångarna. Tryggheten för de boende måste går före alla andra typer av argument, säger Leif Lundgren (M), ledamot i AB Bostaden.

Ett beslut om att inte lämna ut portkoder till externa aktörer togs av Bostadens styrelse den 15e juni 2022. Motivet bakom beslutet var att hyresgästerna skulle känna sig trygga i sitt boende. Mindre än två år senare valde styrelsen att göra det möjligt för politiska partier att ta del av portkoderna för att knacka dörr och dela ut valmaterial under EU-valrörelsen. Leif Lundgren (M), Anders Sellström (KD) och Alf Molin (L) höll inte med om beslutet och anmälde en avvikande mening.

– Det har uppmanats från högsta ort inom Socialdemokraterna till alla partikollegor runt om i landet att se till att de kommunala bostadsbolagen lämnar ut portkoder under EU-vals kampanjen. Ordförande Lena Karlsson Engman (S) hade möjligheten att säga nej till detta med hänsyn till till bolagets bästa och hyresgästernas trygghet. I stället för att värna om hyresgästernas trygghet valde Karlsson Engman (S) att använda AB Bostaden i partipolitiska syften, fortsätter Lundgren (M).

Bostaden har över 15 000 lägenheter i sitt hyresbestånd. Enligt Lundgren innebär förslaget en avsevärd merkostnad om uppskattningsvis en kvarts miljon kronor för Bostaden och dess hyresgäster. Det handlar dels om att lämna ut portkoderna och sedan att programmera om portkoderna efter valet.

– Jag föreslog att Bostaden skulle upplåta några gemensamhetslokaler för ändamålet och där låta parterna informera om EU-valet. Det hade varit ett bättre alternativ än att låta partierna ta del av portkoderna. Risken med att låta en extern part ta del av portkoderna är att de kan spridas till andra. Vi moderater kommer inte att begära ut portkoder av Bostaden, säger Lundgren (M) avslutningsvis.

Joline Göttfert

Mest lästa