Foto: Affisch: BRIS

Regeringen stärker arbetet med Bris nationella stödlinje

Regeringen vill kraftsamla för att förhindra att barn och unga utnyttjas av kriminella gäng. Som en del i det arbetet utökar regeringen tillfälligt stödet till Bris för att förstärka arbetet med Bris nationella stödlinje. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

Regeringen föreslår att Bris tilldelas ytterligare 4 miljoner kronor i år för att förstärka arbetet med Bris nationella stödlinje för barn. Syftet är att Bris ska fortsätta nå ut med information så att fler barn och unga som vill lämna kriminalitet eller riskerar att dras in i kriminella miljöer kan vända sig dit för professionellt stöd och råd. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget.

Enligt siffror från Bris barnrapport 2024 ökade antalet kurativa kontakter med 13 procent under 2023 jämfört med föregående år. Under samma period ökade samtalen om kriminalitet med 60 procent och av dessa handlade hälften om gängkriminalitet. I samtal till Bris beskriver barn konsekvenser av kriminaliteten, som oro för eget eller anhörigas liv och säkerhet.

Mot den bakgrunden anser regeringen att arbetet med stödlinjen behöver förstärkas.

Igor Hell (M), ledamot i individ- och familjenämnden i Umeå, är mycket glad över beskedet.

– Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Samhället behöver gemensamt kraftsamla för att motverka det allvarliga läget som vi ser idag, där gängkriminaliteten kryper nedåt i åldrarna. Bris är en viktig civil aktör som stödjer barn och unga i att hantera oro och svåra situationer. Det föreslagna stödet från regeringen ger Bris bättre förutsättningar i sitt arbete med att erbjuda stöd till barn och unga dygnet runt, säger Hell (M).

Genom budgetpropositionen för 2023 säkerställde regeringen en långsiktig finansiering av Bris nationella stödlinje för barn med 20 miljoner kronor årligen. I höstas beslutade regeringen om ytterligare ett stöd om 1 miljon kronor för en riktad kampanj för att nå ut till fler barn och unga som befinner sig i otrygga miljöer eller riskerar att dras in i kriminalitet.

Syftet med satsningen är enligt regeringen att nå ut med information om Bris nationella stödlinje så att fler barn och unga som antingen vill lämna kriminalitet eller som riskerar att dras in i kriminella miljöer kan vända sig dit för stöd och rådgivning. Målet är att Bris ska erbjuda stöd och lotsning med kontakter med myndigheter för barn och unga som vill lämna kriminalitet och ge stöd till barn och unga som påverkas indirekt av kriminalitet genom att antingen bo i ett utsatt område eller genom att ha personer i sin närhet som är involverade i brottslighet.

Joline Göttfert

Mest lästa