Över 400 miljoner kr i plusresultat för Umeå kommun – M vill sänka skatten

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun att godkänna Årsredovisningen för Umeå kommunkoncern 2023. Debatten under kommunfullmäktige gav också en försmak om vad som kommer att diskuteras under kommande budgetdebatt i juni.

Publicerad: 

I årsredovisningen för Umeå kommunkoncern redovisas ett positivt resultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Det är 753 miljoner kronor mindre än föregående år, som var ett rekordår för Umeå kommun. Kommunens resultat för 2023 uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor mer än budgeterat. Enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun beror budgetavvikelsen på högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med budget, samt högre intäkter och högre kostnader i verksamheterna än förväntat.

–  Återigen gör Umeå kommun ett starkt resultat. De återkommande överskotten och storleken på dessa understryker bara vikten av att ta en debatt om nivån på kommunalskatten, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Umeå kommuns kommunalskatt uppgår till 22,80 kr, vilket är betydligt högre än jämförbara städer. Moderaterna vill att kommunalskatten ska sänkas.

– Umeåborna är hårt beskattade jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå,  säger Ågren (M).

Umeå kommuns negativa finansnetto är sammantaget 84 miljoner kronor sämre än budget. Styrelse och nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse på 86 miljoner kronor i förhållande till nämndsramar från fullmäktige. Årets utfall är högre än lämnad prognos i delårsrapporten med 29 miljoner kronor, vilket framför allt kan förklaras av ökade intäkter från kraftverksamheten.

 

Joline Göttfert

Mest lästa