Regeringen vill göra det enklare att säga upp hyresgäster som begår brott

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att de har beslutat om en proposition med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet med förslaget är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden. Propositionen föreslår också ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor. Förslagen välkomnas av Anders Ågren, kommunalråd i Umeå (M).

Publicerad: 

Förslagen innebär att ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen har begått brott som försämrar närmiljön för dem som bor i omgivningen. En uppsägning ska även kunna ske om en bostad används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet. Redan idag finns en möjlighet att säga upp ett hyresavtal på grund av brottslighet som begås i nära anslutning till hyresgästens bostad. Regeringens förslag innebär att uppsägning ska kunna ske även när brottsligheten begås på ett längre avstånd från lägenheten, exempelvis på en närliggande lekplats eller skolgård. Om en hyresgäst begår brott som kan väntas leda till hämndåtgärder mot lägenheten, fastigheten eller dess omgivning kan det också leda till uppsägning. De skärpta reglerna föreslås gälla även om hyresgästens barn, eller någon annan som hyresgästen ansvarar för, begår brott.

Anders Ågren, moderat kommunalråd i Umeå, är positiv till lagförslaget.

– Tyvärr känner sig inte alla människor trygga i sina bostadsområden idag och därför är det viktigt att regeringen genomför åtgärder för att skapa trygga och säkra bostadsområden i hela landet. Den organiserade brottsligheten måste motarbetas på bred front. Förslaget om att utöka fastighetsägares möjlighet att säga upp hyresgäster som begår brott i lägenheten eller i området är en viktig del i att bekämpa kriminaliteten vi ser i Sverige idag.

Regeringen har även lämnat förslag som stärker det hyresrättsliga skyddet för den som utsätts för våld av en närstående. Förslagen innebär bland annat att hyresgäster som begår brott mot en närstående ska kunna sägas upp i större utsträckning, förstärkta möjligheter för den brottsutsatta att få ta över hyresavtalet för egen del, och bättre förutsättningar för en brottsutsatt hyresgäst att få behålla hyresavtalet vid en uppsägning.

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och måste bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten. Ingen kvinna ska behöva stanna kvar i en våldsam relation i rädsla för att bli av med sin bostad. Regeringen går därför vidare med förslag som innebär att en man som använder lägenheten för att utöva våld mot en närstående ska kunna bli av med den, samtidigt som vi stärker den våldsutsatta kvinnans möjlighet att ta över kontraktet och bo kvar, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Joline Göttfert

Mest lästa