Vilka åtgärder pågår för att fortsätta att säkerhetsställa NUS status som universitetssjukhus?

Den frågan ställer Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M), i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Upprinnelsen till frågeställningen är en skrivning i årsredovisningen för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Publicerad: 

I årsredovisningen framkommer det att ”ingen av Region Västerbottens universitetssjukvårdsenheter (USVE) uppfyller samtliga krav för universitetssjukvård enligt Socialstyrelsen krav Om inte Regionens USVE når 100% måluppfyllelse tills augusti 2024 riskerar Norrlands Universitetssjukhus att förlora sin status som universitetssjukhus, vilket skulle vara förödande för läkarutbildningen vid Umeå universitet och för den högspecialiserade vården i Norra sjukvårdsregionen.” Därefter framkommer att FoUI-staben påbörjat ett arbete för att motverka att så sker genom en handlingsplan.

Nu vill Moderaterna veta hur regionen arbetar för att säkerställa att Norrlands universitetssjukhus även i fortsättningen får behålla statusen som universitetssjukhus. Och på vilket sätt den politiska ledningen involveras i processen för att genomföra handlingsplanen

-Vi moderater tar allvarligt på risken att NUS skulle tappa status som universitetssjukhus. Det vore förödande för region Västerbotten och hela norra Norrland, säger Nicklas Sandström (M).

Om Socialdemokraterna delar samma oro som Moderaterna återstår att se. Interpellationen kommer att hanteras på regionfullmäktige i slutet av april.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa