Över 420 miljoner kr i plusresultat för Umeå kommun – Ågren (M) vill se sänkt kommunalskatt

Umeå kommun har en fortsatt stark ekonomi och uppvisar ett plusresultat på 424 miljoner i bokslutet för 2023. Det står klart efter tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Publicerad: 

– Umeå kommun går återigen mot ett starkt ekonomiskt resultat. Även om man räknar bort plusresultatet för de kommunala bolagen, så blev det ett plus på 283 miljoner kr, vilket är 195 miljoner kr bättre än budget. Samtidigt visar dessa återkommande överskott att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år – oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur – tvinga umeåborna att betala så mycket mer i skatt än invånarna i de flesta av landets övriga kommuner, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Året dessförinnan, år 2022, så var det All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen. Denna gång blev resultatet alltså inte lika extremt starkt, men ändå betydligt bättre än budget för 2023.

Samtidigt är alltså umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Det starkare resultatet jämfört med budget förklaras främst av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Bokslutet går nu vidare till fullmäktige för debatt och antagande den 29 april.

Joline Göttfert

Mest lästa