Strandhäll bör läxa upp S-landstingen i norra Sverige

2017-12-13 8:57

Nyheter

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se är Västerbotten sämst i landet när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och övriga landsting i norr ligger på bottenplatserna när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett

Riedl jobbar hårdast i riksdagen

2017-12-08 11:03

Nyheter

Nyheter i Västerbotten har granskat vad Västerbottens 10 riksdagsledamöter gör i Riksdagen. Mättiden avser riksmötet 2016/2017. När det gäller interpellationer, motioner och debattid i kammaren så sticker länets moderata riksdagsledamot, Edward Riedl, ut rejält.

Totalt har 37 interpellationsdebatter startats av länets 11 riksdagsledamöter. 35 av …

(S)-landstingsråd spår att vårdköerna vänder om fyra år i strid med sitt eget vallöfte. Alliansen extremt kritisk till beskedet

Nyheter

Nu likt de senaste sju åren har Västerbotten innehaft bottenplacering när det gäller att vänta länge på vård. NiV kan idag avslöja att i den senaste mätningen är Västerbotten sämst i landet när det kommer till att tillgodose operation/åtgärd för patienter inom vårdgarantins 90 dagar.…