S-majoriteten vägrade låta Moderaterna ställa frågor om stöd till den judiska minoriteten

Majoriteten i regionfullmäktige stoppade, efter votering, en interpellation från moderaten Andreas Löwenhöök, som ville veta på vilket sätt regionen stöttar den judiska minoriteten i Västerbotten.

Publicerad: 

Bakgrunden till interpellationen är regionen, enligt lag, ska främja den judiska minoritetens möjligheter att utveckla sin kulturella identitet i länet. Samtidigt rapporterar flera nationella myndigheter om en ökade antisemitism och aktioner mot judar, efter Hamas terrorattack i Israel och de oroligheter som följt i Mellanöstern. Majoritetens beslut att kväva frågan fick Moderaterna att reagera kraftigt och partiet reserverade sig mot beslutet.

– Det är en skandal att Socialdemokraterna och majoriteten i fullmäktige inte tillåter att regionfullmäktige ska få diskutera frågor kring antisemitism och regionens stöd till den judiska minoriteten i ljuset av att vi nu ser en dramatiskt försämrad livsmiljö för judar i Sverige, som följer av det värsta mördandet av judar sedan November¬pogromen i Nazityskland 85 år sedan, säger Andreas Löwenhöök (M).

Vid beslutet om den aktuella interpellationen skulle få ställas eller ej ansåg Löwenhöök att den lever upp till alla krav som finns i kommunallagen och regionfullmäktiges arbetsordning – det vill säga är riktad till en ordförande/regionråd, har ett bestämt innehåll och hör till en nämnds verksamhetsområde – samt inbegriper ett ansvar som regionen har för nationella minoriteter (däribland judar), enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Socialdemokraterna å andra sidan ansåg att interpellationen inte skulle få ställas med hänvisning till att de anser att det är utrikespolitik.

– Interpellationen bryter uppenbarligen inte mot några regelverk, så jag ställer mig frågande till varför den politiska majoriteten förvägrar regionfullmäktige att diskutera frågor som rör den judiska minoriteten, som regionen har ett särskilt ansvar för enligt lagen. Den enda slutsats jag kan dra av detta är att det inom majoritetspartierna finns ledamöter som inte tycker att vi ska diskutera stöd till judarna i Västerbotten, vilken är djupt beklagligt, säger Andreas Löwenhöök (M).

 

Läs hela interpellationen:

Interpellation – Stöd till den judiska minoriteten

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa