Alliansen vill se en strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag

Allianspartierna i Region Västerbotten föreslår ett antal åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag inom vården. Bland annat föreslår de att hyrpersonal endast ska nyttjas inom slutenvården på obekväm arbetstid och vill se över lösningar med en egen bemanningspool för att öka incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.

Publicerad: 

Kostnaderna för hyrpersonal fortsatte att öka med 14 procent under 2022, vilket motsvarar cirka 250 miljoner kronor och utgör ungefär 4,5 procent av de totala personalkostnaderna. Målet är att kostnaderna för hyrpersonal ska vara högst 2 procent av personalkostnaderna senast den 31 december 2025.

– Alliansen ser denna strategi som en viktig pusselbit för att både säkerställa tillräcklig bemanning inom sjukvården och uppnå en balanserad ekonomi. Målet för Alliansen är att Region Västerbotten ska erbjuda högkvalitativ hälso- och sjukvård samt ha en stabil arbetsstyrka utan att vara beroende av bemanningsföretag, säger Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M).

Men den rödgröna majoriteten ser inget behov av en sådan strategi, och säger därför nej till Alliansens initiativ. De menar att det arbete som görs idag är tillräckligt och att varje chef med personalansvar inom hälso- och sjukvården har ansvaret för kompetensförsörjningen på sin enhet.

– Det är beklagligt att majoriteten inte ser allvaret i situationen och är villiga att kavla upp ärmarna för att komma till bukt med problematiken med dyr hyrpersonal. Det är tydligt att det är vi i Alliansen som har den politiska drivkraften för att få Region Västerbotten på rätt köl, säger Nicklas Sandström.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa