M kritiska mot S-majoritetens initiativlöshet för att korta vårdköerna

Vid föregående fullmäktige debatterades vårdköerna i Västerbotten. Det var Nicklas Sandström, Moderaterna som skrivit en interpellation till Anna-Lena Danielsson ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden där han kritiserade majoriteten för att inte göra tillräckligt för att korta ner de långa vårdköerna.

Publicerad: 

I Västerbotten väntar fler patienter än någonsin på vård, och många får vänta över ett år. Västerbottningarnas väntetider på vård har varit längre än i övriga landet under årtionden. Moderaterna påpekar att långa vårdköer varken förbättrar vården eller gör den billigare, utan leder istället till att sjukdomar blir svårbehandlade och operationer blir mer komplicerade. Dessutom resulterar långa vårdköer i onödiga sjukskrivningar.

I sitt anförande anklagar Nicklas Sandström de styrande Socialdemokraterna för att ha låg prioritet på att jobba bort vårdköerna, och hänvisar till svaret på interpellationen där det framgår att de är nöjda med situationen.

I interpellationssvaret skrivs det att Västerbotten har fått en central vårdgarantienhet, men är också det enda konkreta förslag på hur man kan förbättra situationen, vilket kritiserades i debatten.

– Jag bad Anna-Lena redogöra för konkreta åtgärder förutom den centrala vårdgarantienheten, jag kunde inte höra några sådana. Ansvarigt regionråd menar att allt den rödgröna majoriteten gör är att skicka patienter utanför länet för att minska vårdköerna – det verkar inte fungera särskilt bra då köerna blir längre och längre och Region Västerbotten hamnar återkommande på bottenplacering när det gäller pengar från de nationella kömiljaderna, säger Nicklas Sandström.

Moderaterna lyfte fram fler förslag på åtgärder så som att ta tillvara på vårdens medarbetare lösningar för att snabbare arbeta bort köer, inrätta en lokal kömiljard, att skilja på planerat och akut flöde framför allt på NUS, tydliggöra fler vårdnivåer, samverkan med privata aktörer för att korta köerna för att fler ska få vård i Region Västerbotten.

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa