Moderaterna väcker frågor om Luna-fallet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har riktat skarp kritik mot Socialnämnden i Skellefteå efter att myndigheten granskat hanteringen av förövaren som överföll Luna på Morö Backe. Det moderata oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök, vill nu veta hur Socialnämnden hanterar kritik som kommer från IVO och om det vidtas åtgärder för att komma till rätta med brister som IVO kritiserar. Löwenhöök vill ha svar på vid nästa fullmäktigesammanträde.

Publicerad: 

Bakgrunden till interpellationen är den kritik som framkommit vid IVO:s granskning av Socialnämndens hantering av uppgifter gällande gärningsmannen i det så kallade Luna-fallet. Enligt IVO ska Socialnämnden i Skellefteå brustit i flera ärenden som kom Socialnämndens kännedom innan våldsbrottet i juni 2022.

 

Interpellationen är en uppföljning på ett antal frågor, som Moderaterna ställde i fullmäktige under hösten 2022, rörande socialtjänstens samverkan och informationsutbyte med skolan, samt om Socialnämnden tagit del av några avvikelser från aktuella rutiner. Socialnämndens ordförande svarade nej på frågan om avvikelser.

 

– En slutsats som kan dras av tidigare svar samt IVO:s kritik är att Socialnämnden har skäl att göra översyn av rådande rutiner, säger Andreas Löwenhöök (M).

 

Sedan våldsdådet på Morö Backe har det på nationell nivå pågått en utredning som nyligen presenterade förslag om att öka olika myndigheter att dela information mellan varandra i syfte att förebygga brott.

 

– Vi har efterfrågat den typen av informationsutbyten, som i allmänt tal benämnts som Lex Luna, och välkomnar därför regeringens förslag på ändring av sekretesslagstiftningen säger Andreas Löwenhöök (M).

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa